Lada BB (hessel 480 sport x date 477 sport) jitser ster (adel 357 Sport x nykle 309) Our Current Horses

Tanzania ISF (Ulbert 390 Sport  x Beart 411 Sport Pref)


Stallion 

YLISA VAN STAL HOGEWALD STER

(Sake 449 Sport x Beart 411 Sport PreF)Alarik - (Sape 381 Sport x Beart 411 Sport Pref) 


Stallion 

Helle (Tsjerk 328 Sport Pref  x Sibald 380) rinse h ster (norbert 444 Sport pref x felle 422 sport) Maurice p ster (wander 352 x Tsjerk 328 Sport Pref)